Всеки път, когато използвате този сайт, Вие ще бъдете обвързани с текущата Политика на поверителност и трябва да преразглеждате този текст всеки път, когато ползвате услугите на сайта, за да се уверите, че сте съгласни с него.

Личните данни, които предоставяте при регистрацията си, ще се съхраняват във файл под отговорността на “Фея на Цветята” ЕООД за целите на:

– Изпълнение, доставка и фактуриране на направена поръчка.

– Комуникация с потребители във връзка с обслужването им.

“Фея на Цветята” ЕООД се задължава да съхранява Вашата лична информация като поверителна и гарантира използването й само и единствено за дейностите, посочени в по-горе.

“Фея на Цветята” ЕООД може без изричното Ви съгласие да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от “Фея на Цветята” ЕООД за подобряване на услугите, предоставяни на потребителите или със статистически цели.