Ерика, Калуна и Хебе – цветята, които не се плашат от студа

Ерика, Калуна и Хебе – три растения, които не се плашат от студеното време. Ериката и Калуната са от едно цветно семейство – Пиренови. Въпреки приликата си са отделени в два рода. Тези растения произхождат от Африка, но ги има и в Европа. Обитават планински местности и гори, където почвата е кисела. Срещат се и в…