лилиум - звезда на земята

Лилиум – звезда на земята

Лилиумът е много древно растение – толкова древно, че се носят легенди за него. Съществува легенда, в която се разказва, че когато падащите звезди докоснат земната повърхност се превръщат в цветя – Лилиуми. От там идва и другото им име “Звезда на земята”. Лилиумите се наричат и Крем. В България в диво състояние се срещат…